تبلیغات
آریایی

جملات زیبای کوروش بزرگ بصورت اس ام اس

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری

رسیدن به سهولت است
.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر

می کنند، نه رفتار و عملکرد شما* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از

بین می برد
.

منبع : سایت فوردانلودز* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه

ای را می گیرید که همیشه می گرفتید
.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای

متفاوت انجام می دهند
.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم

بگیری با چند نفر
.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در

باشد* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دشوارترین قدم، همان قدم اول است .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می

گیرید
.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اس ام اس جملات زیبای کوروش کبیر

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز

زیادی از آن نخواسته اید
.

منبع : سایت فوردانلودز* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی

های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد،

زیرا شادمانی او شادمانی من است
.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به

صبح میرسد


گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی


بسته است


مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ


مردمان من خان و مان من اند


کوروش بزرگ* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به

صبح میرسد


گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی


بسته است


مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ


مردمان من خان و مان من اند


کوروش بزرگ


منبع : سایت فوردانلودز* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند..

روز جهانی کوروش بزرگ، مردی که زنجیرها را پاره کرد، شاد و خجسته باد* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی

های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد،

زیرا شادمانی او شادمانی من است


کورش بزرگ


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت

اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ

کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگشنبه 14 آبان 1390 | نظرات ()

 

دانلود نرم افزار

اس ام اس

html tutorial

learn php

قالب وبلاگ